top of page

SIGNE

פגשתי את סיין בטינדר, אפליקציית היכרויות. לא מקום שהייתם חושבים שמשהו גדול יכול לצאת מזה.

סיג'ה הייתה מערכת היחסים הראשונה שלי עם אישה ולאט לאט הפכה לאהבה הראשונה שלי. 

במהלך לימודי הצילום עיתונות שלי בדנמרק החלטתי להתחיל את הפרויקט שלנו, שמספר איך נראתה מערכת היחסים הזו incredible  מנקודת המבט שלי ומהעבר המורכב_cc781905-5cde-3194-bad_b3b-depression,PTSD Signf,PtSD מעצר, סמים קשים וסיפורים ארוכים מהילדות) that after two intensive months and two_cc75cf-bb_519b3519b319000   

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

הגבירו את עוצמת הקול

לשמוע את סיגנה מציירת

bottom of page